‘Wij geloven dat kleinschaligheid bijdraagt aan een beter behandelresultaat’

Achter de schermen waren we al druk bezig met de voorbereidingen, maar inmiddels is duidelijk dat we vanaf 1 april 2023 gaan starten met de pilot ‘Kleinschaligheid’ binnen Dag- en nachtbehandeling. We hebben met beide regio’s in Zuidoost-Brabant (Samen voor Jeugd en Een 10 voor de Jeugd) afspraken kunnen maken over het realiseren van de pilot. Bij de behandelgroepen die deelnemen aan de pilot gaan we werken met een omvang van maximaal 6 cliënten per behandelgroep. De regio loopt voorop in een landelijk gedeelde ambitie om de huidige residentiële voorzieningen om te vormen tot kleinschalige behandelvoorzieningen.

Mede door het creëren van een minder institutionele sfeer, wat bijdraagt aan een veilig en positief leefklimaat, zorgt kleinschaligheid naar verwachting voor een beter resultaat van de behandeling. Samen met de regio’s werken we op dit moment de pilot verder uit. Belangrijk thema daarbij is het bepalen, en vervolgens ook monitoren, van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Waaraan gaan we zien dat kleinschaligheid binnen de 24-uursbehandeling voordelen oplevert voor de jeugdigen die hier verblijven en de medewerkers die hier werken?

We gaan ons inzetten om de pilot tot een succes te maken vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van behandeling verbetert door het verkleinen van de 24-uursbehandelgroepen.