Combinatie Jeugdzorg, specialist in jeugd- en opvoedhulp, gaat vanaf 1 januari 2016 fasegewijs 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) opvangen en begeleiden. Dit zijn jongeren van 15 tot 18 jaar met een verblijfstatus die in Nederland een toekomst gaan opbouwen. Deze jongeren komen nu voor het merendeel uit Syrië en Eritrea. Zij zijn vanwege uiteenlopende levensbedreigende omstandigheden hun land, huis en haard ontvlucht. Soms zijn hun ouders en familie omgekomen, soms zijn ze verlaten of alleen vooruitgestuurd. In Nederland staan deze jongeren onder voogdij van Nidos, tevens opdrachtgever en financier voor de opvang en begeleiding.

Kleinschalige wooneenheden

Het gaat om langdurige opvang en begeleiding in zogenaamde kleine wooneenheden verspreid over het stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant met per woning ongeveer vier jongeren. Mentoren van Combinatie Jeugdzorg begeleiden de jongeren in hun weg naar zelfstandigheid en integratie, met als uiteindelijk doel zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Om dit te realiseren werkt Combinatie Jeugdzorg nauw samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere organisaties, zoals onderwijs, GGzE, partners in het lokale veld, de wijkteams, vrijwilligersorganisaties en Vluchtelingenwerk. Deze opvang is voor ons niet nieuw, in het verleden hebben wij alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen en begeleid.