Meldactie NVP: ‘Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)?

Van 16 augustus tot 8 september organiseert de NVP een meldactie voor pleegouders: Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)? Met deze meldactie wil de NVP inzicht verkrijgen in de thema’s die spelen onder pleegouders rondom pleegoudervoogdij.

Bij de helpdesk van de NVP komen veel vragen binnen over pleegoudervoogdij. Uit deze vragen blijkt dat het voor pleegouders en professionals niet altijd duidelijk is welke gevolgen het heeft als je als pleegouder de voogdij krijgt over een pleegkind. Om zicht te krijgen op de onduidelijkheden en vraagstukken, vragen we pleegouders naar hun ervaringen met het onderwerp pleegoudervoogdij.

Pleegoudervoogdij In 2016 was er bij 10% van de pleegkinderen sprake van pleegoudervoogdij. Aan meer dan de helft van de voltijdpleegouders is weleens gevraagd of ze pleegoudervoogd willen worden. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Regioplan. Naar de beweegredenen van pleegouders om wel of geen pleegoudervoogd te worden en hun ervaringen is nog geen onderzoek gedaan. Weten zij wat de consequenties zijn als ze pleegoudervoogd worden en wat zijn hun ervaringen met de begeleiding die zij krijgen als ze pleegoudervoogd zijn? In hoeverre voelen ze de ruimte om er zelf een besluit over te nemen? Met de antwoorden op deze vragen creëert de NVP meer inzicht in de thema’s die spelen rondom pleegoudervoogdij.

Verbeteragenda Op basis van de resultaten maakt de NVP een verbeteragenda, waarin eventuele knelpunten besproken worden en mogelijke oplossingen aangedragen worden. De verbeteragenda vormt de basis voor het oplossen van onduidelijkheden en vraagstukken rondom pleegoudervoogdij.

Deze meldactie is bedoeld voor zowel pleegoudervoogden als pleegouders die geen voogdij over een pleegkind hebben. Het invullen van de meldactie duurt maximaal tien minuten. De meldactie is te vinden op www.denvp.nl/meldactie.