Soms kunnen er thuis zoveel problemen zijn dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. We kijken eerst of het mogelijk is dat je bij familie of kennissen gaat wonen. Als dat niet lukt, zoeken we een geschikt pleeggezin dat aangesloten is bij Combinatie Jeugdzorg. Samen met je ouders kijken we welk gezin het beste past bij wat jij nodig hebt.

Begeleiding

Als je in het pleeggezin woont, krijgen jij en je pleegouders begeleiding van een pleegzorgmedewerker. Die besteedt ook aandacht aan het contact tussen jou en je ouders. Ook als je na verloop van tijd weer thuis kunt gaan wonen, kijken we samen of en welke ondersteuning er nog nodig is.

Vormen van pleegzorg
  • crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot een jaar)
  • langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • Deeltijdpleegzorg
  • tijdelijke inzet van specialistische pleegzorg voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Meer weten? Klik hier.