Hercertifcatie HKZ Jeugdzorg is binnen!

02_KHZ logo‘Combinatie Jeugdzorg heeft de zaken goed op orde‘

Combinatie Jeugdzorg is al bijna 10 jaar in het bezit van het HKZ certificaat voor de Jeugdzorg. In de maand mei heeft er een uitgebreide externe audit plaatsgevonden om te beoordelen of de organisatie dit kwaliteitscertificaat opnieuw voor drie jaar verdient. Drie auditoren hebben Combinatie Jeugdzorg uitgebreid doorgelicht, onder andere door gesprekken te voeren met medewerkers, cliënten, bestuurder en toezichthouder. De conclusie van de audit is duidelijk: Combinatie Jeugdzorg heeft de zaken goed op orde en de HKZ-hercertificatie is dan ook binnen! Met dit certificaat tonen we aan dat we voldoen aan wet- en regelgeving en gericht zijn op continue verbetering om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die cliënten aan ons stellen. We zijn blij met ons vernieuwde certificaat maar misschien nog wel meer met de positieve feedback die we mochten ontvangen.

Positieve feedback

De auditoren benoemen daarbij vooral:

  • onze oriëntatie op de externe omgeving en het inspelen op de behoeften die hier spelen
  • de intrinsieke motivatie van professionals voor het continue verbeteren van de zorg
  • en de sterke focus op ontwikkeling van medewerkers.

Ook het compliment voor de ontwikkeling van fraai PR-materiaal nemen we graag in ontvangst!

Geïnspireerd voor de toekomst

Blij dus… én weer extra geïnspireerd voor de toekomst. Combinatie Jeugdzorg blijft werken aan ontwikkeling en verbetering om het beste te bieden voor onze cliënten, pleegouders en opdrachtgevers en te voldoen aan gestelde kwaliteitseisen die steeds aan verandering onderhevig zijn.