Green Deal Zorg Helmond-De Peel zorgt voor winnaars

Duurzaamheid structureel onderdeel maken van bedrijfsvoering in de zorg

Combinatie Jeugdzorg heeft als focus ‘Elk kind een thuis en toekomst’. Het is steeds belangrijker om hierbij ook oog te hebben voor de huidige en toekomstige leefomgeving van kinderen en daarom zorgvuldig om te gaan met klimaat, energie en milieu. Inzet op deze thema’s helpt ons tegelijkertijd om grip te houden op de vaste lasten en te werken aan de landelijke energieopgave. Met het ondertekenen van de Green Deal Zorg op 1 juli jl. gaat Combinatie Jeugdzorg samen met vier andere zorgorganisaties en de gemeenten in de regio Helmond-De Peel proactief aan de slag met verduurzaming. Eens per half jaar ontmoeten de betrokken partijen elkaar om kennis en kunde op de verschillende thema’s uit te wisselen. Het is de bedoeling dat de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvraagstukken die zo gedeeld worden, zich over de hele regio verspreiden. Dit alles om ervoor te zorgen dat naast het milieu ook de kinderen en onze portemonnee als winnaars uit de bus komen.

Betrokken partijen

Combinatie Jeugdzorg is een van de hoofdrolspelers in de Green Deal Zorg, samen met collega-zorgorganisaties LEV groep, ORO, Savant Zorg en De Zorgboog. Op 1 juli jl. ondertekenden deze vijf zorgverleners de Green Deal samen met de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en het Ministerie van EZ. Ook de GGZ Oost Brabant en het Innovatiehuis De Peel zijn betrokken bij de deal die daarnaast verbonden is met de Green Deal Nederland ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

Zorg voor de leefomgeving

De ‘Green Deal Zorg’ duurt drie jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt op tal van andere gebieden gewerkt aan verduurzaming, zoals vermindering van afval, zorgvuldige keuze van vervoersmiddelen – o.a. ten gunste van de luchtkwaliteit en bewuste inrichting van gebouwen en terreinen met het oog op de toekomst. Een prettige en belangrijke bijkomstigheid voor de deelnemers is, dat gedurende de looptijd, de handhaving on hold staat, voor de duurzaamheidsthema’s die zij oppakken. Het uitgangspunt is dat er meer resultaat behaald wordt met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Groeiend collectief

Verspreid over het land zijn al vele Green Deals gesloten en het is de bedoeling dat ook andere regiogemeenten op termijn aanhaken. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvragen bij de zorg (uiteindelijk het doel) zich als een groeiend collectief over de regio verspreiden.