Gemeenteraad Leudal enthousiast over toekomstplannen voor de Widdonck

04_Bezoek gemeenteraad Leudal aan de Widdonck_1_web grootVerbinding tussen zorg, onderwijs en samenleving

Op 23 mei jl. bezocht een groot deel van de gemeenteraad van Leudal het terrein van de Widdonck in Heibloem. Samen met de Aloysius Stichting hebben wij hen rongeleid over het terrein en onze gezamenlijke toekomstplannen voor deze locatie voorgelegd. In deze plannen komen de doelstellingen van de landelijke en lokale ontwikkelingen samen. De kracht van de partners en de locatie zit in de verbinding tussen zorg, onderwijs en samenleving op een manier die past bij wat een kind of jongere en zijn ouders nodig hebben. Hierdoor kan het kind of de jongere zich naar eigen vermogen ontwikkelen en voorbereiden op een toekomstige plek in de samenleving. Wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat de Aloysius Stichting haar VSO (voortgezet speciaal onderwijs) school verplaatst naar het terrein en wellicht dat ook een andere school haar stagehuis vanuit de Widdonck gaat organiseren. Daarnaast blijven er een aantal Dag- en nachtbehandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg op dit terrein. De kinderen, jongeren en hun gezinnen krijgen een integrale behandeling die op maat gegeven kan worden in verschillende varianten met onderwijs en zorg.

Regionale functie

Op het terrein de Widdonck worden al van oudsher kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, opgevangen en behandeld. Zij zijn afkomstig uit een groot gebied rondom Heibloem. Zo maken kinderen van omliggende gemeenten ook gebruik van de Widdonckschool en andere faciliteiten op het terrein, waardoor de locatie en haar voorzieningen een regionale functie hebben.

 

Bundeling van krachten

Door landelijke ontwikkelingen als Passend Onderwijs, de Jeugdwet 2015, veranderingen in de Jeugdzorg, de Participatiewet en lokale ontwikkelingen als krimp en vergrijzing, hebben de partners op en om het terrein onder andere te maken met een teruglopende bezetting van kinderen in de gebouwen en krimp in het budget. Dit maakt het steeds lastiger om de kwetsbare doelgroep(en) een duurzaam perspectief te bieden en het terrein en haar gebouwen te exploiteren. Bundeling van krachten van publieke en private partners rondom de doelgroep(en) en een nieuwe invulling van gebouwen en het terrein zijn daarom op korte termijn noodzakelijk.

Rondleiding

We hebben de gemeenteraadsleden ontvangen op de Widdonckschool van de Aloysius Stichting. Zij kregen uitleg over de populatie kinderen die daar onderwijs volgt. Daarna hebben ze de sportzaal en een van de vier groepen (op dit terrein) voor Dag- en nachtbehandeling van Combinatie Jeugdzorg bezocht. Waar meer werd verteld over de kinderen en jongeren die daar behandeld worden. Na de rondleiding hebben de gemeenteraadsleden doorgepraat over de gezamenlijke plannen van Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting voor het terrein in Heibloem. Ze waren enthousiast over de plannen en zijn blij dat het terrein niet verloren gaat. Ook zien ze dat de plannen bijdragen aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp.

Wordt vervolgd…