Op 11 juli 2019 heeft Pleegzorg Nederland, onderdeel van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, het factsheet Pleegzorg 2018 gepubliceerd. In 2018 zijn 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 3% minder dan in 2017. Wel blijft de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, hoger dan de uitstroom.

Afgelopen jaar hebben aanzienlijk minder mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. Na ruim drie jaar lijkt de wervingskracht van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ af te nemen. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe campagne.

In 2018 hebben 22.741 jeugdigen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond. Er zijn meer jeugdigen in pleegzorg ingestroomd dan uitgestroomd. Op 31 december 2018 woonden 18.486 jeugdigen bij pleegouders. Dat is een lichet toename in vergelijking met 2017. Daarmee verschillen de landelijke cijfers weinig met het jaar ervoor.