Factsheet pleegzorg 2015: Groei pleegzorg zet door

Op 14 juni heeft Pleegzorg Nederland het factsheet Pleegzorg 2015 gepubliceerd. In het afgelopen jaar hebben 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruikgemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer da 18.000 pleeggezinnen. In vergelijking met 2014 heeft pleegzorg 632 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van 3%. Op 31 december 2015 woonden 18.865 kinderen bij pleegouders. Verdere groei is alleen mogelijk als er nieuwe pleegouders kunnen worden geworven.

logo pleegzorg nederland