• De vragen gaan over het afgelopen half jaar. Volg bij de gesloten vragen je gevoel, het gaat niet om exacte aantallen.