Ontdekkingstocht Widdonckterrein voor inwoners Heibloem

Voor alle inwoners van Heibloem organiseerde coöperatie HELD (Heibloem Energiek, Leefbaar en Duurzaam) in samenwerking met Combinatie Jeugdzorg, de Widdonckschool en De Ortolaan (scholen voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting) op 23 november een ontdekkingstocht voor een (hernieuwde) kennismaking met het Widdonckterrein en haar ‘bewoners’. HELD wil de onderlinge samenwerking en solidariteit tussen de inwoners van Heibloem bevorderen en een verbindende factor zijn in het streven naar een leefbaar en duurzaam dorp, nu en in de toekomst. HELD en de partners op het Widdonckterrein onderzoeken samen de mogelijkheden om te komen tot een duurzame ontwikkeling van dorp en terrein, zoals een nieuw te bouwen gezamenlijke multifunctionele accommodatie (MFA) voor Heibloem, Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting, gelegen op het Widdonckterrein. Twee studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) lieten inwoners meedenken over de invulling hiervan als onderdeel van de uitvoering van hun stage-opdracht waarvoor HELD de onderzoeksvragen heeft geformuleerd (foto Maartje van Berkel). Ook kennismaken met de ‘bewoners’ van het Widdonckterrein?

Ontdekkingstocht Widdonckterrein

De inwoners kregen in groepen een rondleiding van ongeveer een uur over het terrein met een bezoek aan een aantal locaties, waar betrokken medewerkers met veel enthousiasme tekst en uitleg gaven over hun werk voor kwetsbare jeugd. Lees hier de verhalen van Bobbie, Tessa, Erik en Kasper die een traject volgden bij Dag- en nachtbehandeling en Marieke en Jeroen bij Intensieve dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg. Uniek op deze locatie is de nauwe samenwerking van Combinatie Jeugdzorg met de scholen voor speciaal onderwijs die op het terrein zijn gevestigd: de Widdonckschool en De Ortolaan. Directeur van de scholen Roel Schreurs lichtte de werkwijze van beide scholen toe.

Uitwisseling voor praktijkstage

In navolging van de ruilmunt kunnen inwoners van Heibloem klussen in en rond het huis aanmelden en ook verenigingen in Heibloem die dergelijke klussen voorhanden hebben, kunnen zich melden bij De Ortolaan. Onderdeel van de veelal beroepsgerichte opleiding op deze school is een praktijkstage buiten het Widdonckterrein. Als er sprake is van een match komt een leerling met een begeleider op afspraak om de klus te klaren. Naar aanleiding van een aanmelding op deze middag start binnenkort het eerste grote stageproject bij gemeenschapshuis de Klokkestoel.