Coronacrisis – Onze zorg gaat door!

Continuïteit zorgaanbod Combinatie Jeugdzorg

De coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Veel zorg gaat uit naar het bestrijden van de verspreiding van het virus en de zorg voor mensen die door de ziekte worden getroffen. De richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hebben grote invloed op het functioneren van onze samenleving. In al deze hectiek is het belangrijk dat de cruciale sectoren en beroepen zo goed als mogelijk hun werk blijven doen. Jeugdzorg is een van deze cruciale sectoren. In deze tijd waarin juist de gezinnen waaraan wij onze zorg leveren het moeilijk hebben, moeten wij er staan. Alle medewerkers van Combinatie Jeugdzorg werken hard om de zorg en behandeling van onze cliënten in deze bijzondere en ook moeilijke omstandigheden voort te zetten. Onze behandelgroepen van de Dagbehandeling en de 24-uurszorg zijn geopend. De opvang, opvoeding en begeleiding van kinderen in gezinshuizen en pleeggezinnen gaat voort. Ook de Specialistisch ambulante gezinsbehandeling en Echtscheidingshulpverlening vinden doorgang. Natuurlijk zijn ook wij gedwongen om in deze tijd aanpassingen te maken in ons werk, in het belang van de veiligheid van onze cliënten, onze medewerkers en de samenleving. Wij volgen daarbij de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM, met de bijzondere toepassingen die gelden voor zorgpersoneel. We geven onze behandeling vorm middels face-to-face contacten, beeldbellen en online ondersteuning. In de behandelgroepen zijn maatregelen getroffen om de (gelijktijdige) aanwezigheid van kinderen te spreiden in de tijd of over de ruimtes. Bij nieuwe aanmeldingen bekijken we per casus op welke manier we de gevraagde hulp zo goed mogelijk in kunnen zetten.

Samen met de lokale teams en onze partners binnen jeugdzorg en onderwijs blijven we zo goed mogelijk zorgdragen voor de kwetsbare kinderen en gezinnen in de regio. Daar kunt u op rekenen.

Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg

Fotografie: Marco Magielse