Pleegjongerenraad

Meer informatie volgt snel! Contact Wil je je aanmelden, wil je meer informatie of heb je andere vragen? Mail dan naar Pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl...

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan...

Jouw belangen en rechten

Jouw belangen en rechten Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. ...
article placeholder

E-learning: Contact met ouders

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met l...
article placeholder

E-learning: Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

De online cursus 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' is een praktische cursus. Je krijgt een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinder...

online cursussen

Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. Hiermee willen zij voorzien in de groeiende vraag naar gerichte en kwalitat...

Themabijeenkomsten

Triangel organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkomen. Daarnaast prober...

Activiteiten voor pleeggezinnen

Themabijeenkomsten Triangel organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkom...
article placeholder

Interessante links

www.pleegzorg.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland.     www.pleegkinderen.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland     www.denvp.nl De NVP is een...

Vergoedingen

Als pleegouder kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Pleegvergoeding Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in hun huis opnemen. De pleegvergoeding is afha...