article placeholder

Erover praten of niet?!

Er over praten of niet?! Dit was de titel van de lezing die dr. Anne Steenbakkers op de afgelopen thema-avond van de POR hield. Een verhaal vanuit de wetenschap en tegelijk relevant voor iedereen die aanwezig ...
article placeholder

POR – thema’s en poll

Het belangrijkste thema is op het moment de communicatie tussen Combinatie Jeugdzorg en Jeugd Bescherming Brabant. Als deze communicatie niet goed verloopt heeft dit grote gevolgen voor het welzijn van het kind...
article placeholder

POR – vergadering

Je bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen - en liefst ook mee te praten. Wil je bij een vergadering aanwezig zijn, stuur dan een mail naar por@combinatiejeugdzorg.nl  De vergaderdata vind je hierond...
article placeholder

POR – wat we doen

We vergaderen eens in de maand, twee uurtjes op een dinsdagavond (zie agenda of app). Hier is altijd minstens één afgevaardigde van Combinatie Jeugdzorg bij aanwezig. POR-leden werken - afhankelijke van experti...
article placeholder

POR – voor en door pleegouders

De POR is er voor alle pleegouders. We dragen samen bij aan het welzijn en de toekomst van pleegkinderen bij Combinatie Jeugdzorg. Wij horen graag hoe we jou het beste kunnen vertegenwoordigen. Ideeën en sugges...
article placeholder

POR – vertegenwoordiging van pleegouders

Net als cliënten, pleegkinderen en medewerkers hebben ook wij (pleegouders) een inspraakorgaan bij Combinatie Jeugdzorg. Op een opbouwend kritische manier denken wij mee over het beleid binnen Combinatie Jeugdz...

Pleegjongerenraad

Meer informatie volgt snel! Contact Wil je je aanmelden, wil je meer informatie of heb je andere vragen? Mail dan naar Pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl...

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan...

Jouw belangen en rechten

Jouw belangen en rechten Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. ...
article placeholder

E-learning: Contact met ouders

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met l...