Informatieavonden pleegzorg

Maandelijks organiseren we informatieavonden voor mensen die interesse hebben in pleegzorg. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen aan een ervaren pleegouder en aan een pleegzorgbegeleider. Zij vertel...

Senior pleegouders

Pleegouder zijn is bijzonder en kan heel mooi zijn. Tegelijkertijd is het ook een uitdagende taak en kent het moeilijke momenten. Een pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg begeleidt je hierin. Hij/zij on...
article placeholder

Erover praten of niet?!

Er over praten of niet?! Dit was de titel van de lezing die dr. Anne Steenbakkers op de afgelopen thema-avond van de POR hield. Een verhaal vanuit de wetenschap en tegelijk relevant voor iedereen die aanwezig ...
article placeholder

POR – thema’s en poll

Het belangrijkste thema is op het moment relatiebeheer en de invloed van Corona op pleegkinderen en pleeggezinnen. Het voorkomen van breakdown en uitval bij pleegouders is een speerpunt bij de POR, maar ook ...
article placeholder

POR – vergadering

Je bent altijd welkom om een vergadering (digitaal) bij te wonen - en liefst ook mee te praten. Wil je bij een vergadering aanwezig zijn, stuur dan een mail naar por@combinatiejeugdzorg.nl  De vergaderdata vind...
article placeholder

POR – wat we doen

We vergaderen eens in de maand, twee uurtjes op een maandagavond (zie agenda of app). Hier is altijd minstens één afgevaardigde van Combinatie Jeugdzorg bij aanwezig. POR-leden werken - afhankelijke van expe...
article placeholder

POR – voor en door pleegouders

De POR is er voor alle pleegouders. We dragen samen bij aan het welzijn en de toekomst van pleegkinderen bij Combinatie Jeugdzorg. Wij horen graag hoe we jou het beste kunnen vertegenwoordigen. Ideeën en sugges...
article placeholder

POR – vertegenwoordiging van pleegouders

Net als cliënten, pleegkinderen en medewerkers hebben ook wij (pleegouders) een inspraakorgaan bij Combinatie Jeugdzorg. Op een opbouwend kritische manier denken wij mee over het beleid binnen Combinatie Jeugdz...

Pleegjongerenraad

Meer informatie volgt snel! Contact Wil je je aanmelden, wil je meer informatie of heb je andere vragen? Mail dan naar Pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl...

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan...

Jouw belangen en rechten

Jouw belangen en rechten Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. ...
article placeholder

E-learning: Contact met ouders

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met l...
article placeholder

E-learning: Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

De online cursus 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' is een praktische cursus. Je krijgt een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinder...

online cursussen

Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. Hiermee willen zij voorzien in de groeiende vraag naar gerichte en kwalitat...

Themabijeenkomsten

Pleegzorg organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkomen. Daarnaast probe...

Activiteiten voor pleeggezinnen

Themabijeenkomsten Pleegzorg organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugko...
article placeholder

Interessante links

www.pleegzorg.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland.   www.pleegkinderen.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland     De Nederlandse Vereniging voor Pleegg...

Vergoedingen

Als pleegouder kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Pleegvergoeding Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in hun huis opnemen. De pleegvergoeding is afha...

Je bent pleegkind

Soms zijn er thuis zoveel problemen dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. Dit kan familie van je zijn of iemand anders die je al kent. Maar he...

Tevredenheidsonderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil graag weten hoe ouders en jongeren denken over de hulp die wij geven. Voldoet het aan je verwachtingen? Heeft het geholpen? Luisteren onze medewerkers goed naar jullie? Exit-vragenlijs...

Wet verbetering positie pleegouders

Op 1 juli 2013 trad de Wet Verbetering positie pleegouders in werking. Met deze wet wordt de positie van pleegouders versterkt. Zo worden medezeggenschap en informatierecht verankerd in de wet en wordt instemmi...

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, klachten of heb je advies nodig over de jeugdhulp die je ontvangt van Combinatie Jeugdzorg, dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via het landelijke Advies- en K...

Klachtenregeling

Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat...

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Combinatie Jeugdzorg...

Pleegouderraad

Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van ...

Jouw belangen en rechten

Als pleegouder van Combinatie Jeugdzorg heb je bepaalde rechten en belangen. Via de subpagina’s geven we je daar informatie over. Hoe zit het bijvoorbeeld met het recht op privacy en het recht op inzage in je d...

Je bent pleegouder

Als pleegouder heb je met veel zaken te maken. Hierover informeren we je graag. Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod: Pleegzorgteams Pleegoudervoogdij Pleegzorgteams De pleegzorgteam...

Kinderen waarvoor we een pleeggezin zoeken

Wij zoeken een pleeggezin! Combinatie Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen die voor langere tijd de zorg voor een kind op zich willen nemen. Het gaat om kinderen in allerlei leeftijdscategorieën. Daarnaast willen we ...

Voorbereiding en screening netwerkpleegzorg

Als een kind voor korte of langere termijn niet meer bij de eigen ouders kan wonen, kan plaatsing van een kind binnen het eigen netwerk een oplossing bieden. Dit heeft zelfs de voorkeur want zo blijven kinderen...

Voorbereiding en screening bestandspleegzorg

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Voor ieder gezinslid betekent dit een ingrijpende verandering. Daarom biedt Combinatie Jeugdzorg aspirant pleegouders een uitgebreid voorbereiding...