Baby Extra

De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kun...

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Onder de grote groep vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minderjarigen die hun ouders en familie achter hebben moeten laten of verloren hebben. Deze jongeren, veelal uit Syr...

Hulp in een gezinshuis

Soms is het beter dat je kind even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je kind een speciale behandeling nodig heeft die niet thuis gegeven kan worde...

Kosten

Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage afgeschaft. Dat wil zeggen dat je vanaf dat moment geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen voor de jeugdhulp aan jouw zoon of dochter....

Jouw belangen en rechten

Als cliënt van Combinatie Jeugdzorg heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. Daarnaast zijn er bij Combinatie Jeugdzorg mensen die opkome...

Echtscheidingshulpverlening

Scheiden is een ingrijpende beslissing, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook al ga je uit elkaar, je blijft ouder. Maar het ouderschap verandert en het is een hele klus om dat in goede banen te leiden...

Inzet diagnostiek

Tijdens de behandeling binnen een van onze hulpvormen kunnen we als het nodig is diagnostiek inzetten, om gerichter te kunnen behandelen en de behandelduur te verkorten. De onderzoeksvragen voor diagnostiek kun...

Spoedhulp

Soms lopen de problemen thuis zo hoog op dat je als ouder het echt niet meer weet. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die je al kent. Toch kan het v...

Hulp in een pleeggezin

We spreken over pleegzorg wanneer je kind (tijdelijk) in een ander gezin woont. Pleegzorg is bedoeld voor kinderen va 0 tot 18 jaar en hun ouders. Je kunt gebruikmaken van pleegzorg wanneer het je (tijdelijk) n...

Hulp bij zelfstandig wonen

Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Voor sommigen jongeren die hulp van ons krijgen is die stap te groot om helemaal alleen te zetten. Misschien geldt dat ook voor jouw kind. Zelfstandig won...

Hulp bij Combinatie Jeugdzorg

Soms is het beter dat je kind even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je kind een specialistische behandeling nodig heeft die niet thuis gegeven ka...

Hulp overdag

Wanneer er sprake is van problemen in opvoeden en opgroeien, wanneer jouw kind en jullie als gezin extra ondersteuning nodig hebben, kan dagbehandeling in combinatie met ambulant begeleiding thuis worden ingeze...

Hulp thuis

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk. Als moeder of vader ervaar jij dat al een hele tijd. Het loopt helemaal niet lekker en dat leidt tot problemen. Je maakt je zorgen....

Informatie, advies of aanmelden

Je kunt bij ons Servicepunt terecht voor: antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien informatie, advies en aanmelden Bereikbaarheid Je kunt ons bellen en mailen. Telefoon: 040 - 702 26 6...