Wegens succes verlengd: Intersectoraal FACT-team Jeugd

Het intersectoraal FACT-team Jeugd is ruim een jaar aan de slag. En met succes. De zorgorganisaties Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE werken in regio Eindhoven samen op het gebied van opvoeding, licht verst...

Verrassende inzichten en vernieuwende resultaten

Impressie online demodag Garage2020 “Hoe je kinderen in benarde situaties bereikt? Of data-analyse uit kan wijzen waar jeugdhulp effectief is? Op welke manier gaming jongeren inzicht geeft in keuzes en consequ...

Passende hulp: het kan écht!

Pilotproject Startfase gezinsgerichte behandeling Voor Vincent dreigt een uithuisplaatsing. Zijn ouders zijn niet meer samen. Moeder vraagt om hulp voor Vincent. Eerdere hulpverleningstrajecten hebben plaatsge...

Verminderen van breakdowns en uitval van pleegouders

Afsluiting landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg Voldoende pleeggezinnen hebben én houden! Om zoveel mogelijk kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien en te begeleiden, is Combinatie Jeugdz...

Voorkomen en verkorten van opnames 24-uurszorg

Waardevolle opbrengsten na 1 jaar inzet MST Deze maand is het een jaar geleden dat we binnen Combinatie Jeugdzorg zijn gestart met de inzet van Multisysteem therapie (MST) samen met GGZ-organisatie de Vierspro...

Het nieuwe Pleegzorg.nl is live!

Het is zover: het nieuwe pleegzorg.nl is live! Op dit platform kunnen pleegouders leren over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken, en leven als pleegge...

Online Demodag Garage2020 op 14 januari

Stoutmoedig toekomst ontwerpen met de jeugd Garage2020 Brabant organiseert twee keer per jaar een demodag met al haar partners. Deze dag is bedoeld voor betrokkenen en geïnteresseerden. Combinatie Jeugdzor...

Gemeenten online op de koffie bij pleeggezinnen

Activiteiten Week van de Pleegzorg in corona-proof variant Van 28 oktober t/m 4 november was het de landelijke Week van de Pleegzorg, een week om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het teko...

tentoonstelling OPEN over depressiviteit

Van 1 tot en met 29 december is op het Stadhuisplein in Eindhoven de reizende multimediale tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ te zien. Dit is een project van stichting Open Mind waarmee zij in samenwerk...

Terugkijken opening Week van de Pleegzorg

De week van de Pleegzorg werd geopend door Karin Bloemen, zelf ook pleegouder. Wil je dit terugkijken? Dan kan via deze video. Het openingswoord van Karin Bloemen De opening werd opgevolgd door een vraaggesp...

Week van de pleegzorg

Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisatie...

Stageaanbod op het Widdonckterrein verstevigd

Optimale combinatie van leren en praktijkervaring opdoen Al lange tijd weten we dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze gebruik kunnen maken van een combinatie van leren en praktijkervaring opdoen. De we...

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

‘Dat is toch eigenlijk hartstikke mooi werk’ “Kinderen van anderen opvoeden? En dan ook nog eens ‘lastige’ pubers? Nee, mij niet gezien.” Wessel Vos zag er niets in. Zijn vrouw Saskia, jeugdzorgwerker in de fo...

Onze pedagogisch medewerkers staan voor je klaar!

Hulp nodig bij het opvoeden van je pleegkind? Ook al begint de zorg voor een pleegkind altijd met ‘gewoon opvoeden’, zien we bij pleegzorg dat ‘gewoon opvoeden’ niet altijd volstaat. Het vraagt van pleegouders...

Wij gaan samenwerken met Buro Onderscheiden

Sinds februari 2020 is zijn wij een hoofd- en onderaannemer constructie aangegaan met Buro Onderscheiden. We gaan als ketenpartners samenwerken om specialistische aanpak bij complexe scheidingen in gezinssituat...

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Combinatie Jeugdzorg is trots ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid toegezegd te hebben gekregen voor ons project gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Bij dit project, waarin de medewerkers ...

Lichte groei pleegzorg in 2019

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pl...