Info events voor verwijzers 8 en 11 april 2019

Samen sterk voor jeugd Samen zijn we verantwoordelijk om kinderen, jongeren en hun gezinnen de hulp te geven die nodig is en past. Om te zorgen dat we hier samen met verwijzers uit onze regio optimaal op in ku...

Congres Bouw een brug – Ouderschap Blijft

Op 25 maart 2019 organiseert de Vereniging Ouderschap Blijft een congres in Utrecht. Het congres is voor iedereen die betrokken is bij hulp na conflictscheiding; hulpverleners, rechters, advocaten, mediators, b...

Nieuwe website Baby Extra online

Half december is de nieuwe website van Baby Extra feestelijk gelanceerd. Baby Extra is opgezet door GGzE, Combinatie Jeugdzorg en ZuidZorg. Het team van Baby Extra werkt samen met zorg- en hulpverlenende organi...

Nieuwe inzichten voor gezinsgericht behandelen

Studenten Fontys Pedagogiek aan de slag Bij Combinatie Jeugdzorg werken we aan de doorontwikkeling van gezinsgerichte behandeling binnen al onze zorgvormen. Dit betekent dat we behandelactiviteiten maximaal ri...