Gezicht voor duurzaamheid binnen Combinatie Jeugdzorg

Green Hero is geboren! Combinatie Jeugdzorg heeft het programma Duurzaamheid omarmd door zich aan te sluiten bij de Green Deal Zorg Helmond-de Peel: door verbetering van onze milieuprestaties dragen we bij aan...

Wegens succes verlengd: Intersectoraal FACT-team Jeugd

Kennis van psychiatrie, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in één team Het intersectoraal FACT-team Jeugd is nu ruim een jaar aan de slag. En met succes. De zorgorganisaties Amarant, Combinatie Jeug...

Onze zorg gaat door!

Jaarmagazine en factsheet 2020 2020 was voor iedereen en in alle opzichten een bijzonder jaar. Een moeilijk jaar waarin gezondheid, welzijn en welbevinden onder druk stonden, vooral voor de meest kwetsbaren in...

Jaarmagazine en factsheet 2020

Onze zorg gaat door! Ons jaarmagazine 2020&CO is uit! Met dit magazine willen wij op een informatieve en publieksvriendelijke manier een aantal belangrijke ontwikkelingen die in 2020 vanuit Combinatie Jeug...

Wegens succes verlengd: Intersectoraal FACT-team Jeugd

Het intersectoraal FACT-team Jeugd is ruim een jaar aan de slag. En met succes. De zorgorganisaties Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE werken in regio Eindhoven samen op het gebied van opvoeding, licht verst...

Verrassende inzichten en vernieuwende resultaten

Impressie online demodag Garage2020 “Hoe je kinderen in benarde situaties bereikt? Of data-analyse uit kan wijzen waar jeugdhulp effectief is? Op welke manier gaming jongeren inzicht geeft in keuzes en consequ...

Passende hulp: het kan écht!

Pilotproject Startfase gezinsgerichte behandeling Voor Vincent dreigt een uithuisplaatsing. Zijn ouders zijn niet meer samen. Moeder vraagt om hulp voor Vincent. Eerdere hulpverleningstrajecten hebben plaatsge...

Verminderen van breakdowns en uitval van pleegouders

Afsluiting landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg Voldoende pleeggezinnen hebben én houden! Om zoveel mogelijk kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien en te begeleiden, is Combinatie Jeugdz...

Voorkomen en verkorten van opnames 24-uurszorg

Waardevolle opbrengsten na 1 jaar inzet MST Deze maand is het een jaar geleden dat we binnen Combinatie Jeugdzorg zijn gestart met de inzet van Multisysteem therapie (MST) samen met GGZ-organisatie de Vierspro...

Het nieuwe Pleegzorg.nl is live!

Het is zover: het nieuwe pleegzorg.nl is live! Op dit platform kunnen pleegouders leren over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken, en leven als pleegge...

Online Demodag Garage2020 op 14 januari

Stoutmoedig toekomst ontwerpen met de jeugd Garage2020 Brabant organiseert twee keer per jaar een demodag met al haar partners. Deze dag is bedoeld voor betrokkenen en geïnteresseerden. Combinatie Jeugdzor...

Gemeenten online op de koffie bij pleeggezinnen

Activiteiten Week van de Pleegzorg in corona-proof variant Van 28 oktober t/m 4 november was het de landelijke Week van de Pleegzorg, een week om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het teko...

tentoonstelling OPEN over depressiviteit

Van 1 tot en met 29 december is op het Stadhuisplein in Eindhoven de reizende multimediale tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ te zien. Dit is een project van stichting Open Mind waarmee zij in samenwerk...

Terugkijken opening Week van de Pleegzorg

De week van de Pleegzorg werd geopend door Karin Bloemen, zelf ook pleegouder. Wil je dit terugkijken? Dan kan via deze video. Het openingswoord van Karin Bloemen De opening werd opgevolgd door een vraaggesp...

Week van de pleegzorg

Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisatie...

Stageaanbod op het Widdonckterrein verstevigd

Optimale combinatie van leren en praktijkervaring opdoen Al lange tijd weten we dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze gebruik kunnen maken van een combinatie van leren en praktijkervaring opdoen. De we...