Ondertekening Green Deal Zorg Eindhoven

Samen werken aan een beter milieu Vijftien grote gezondheidsinstellingen, waaronder Combinatie Jeugdzorg, en twaalf gemeenten werken samen aan de zogenaamde Green Deal Zorg Eindhoven 2.0/MRE. Op 31 maart hebbe...

Combinatie Jeugdzorg opnieuw HKZ gecertificeerd

Borging kwaliteit in jeugdzorg Geen nieuws eigenlijk want Combinatie Jeugdzorg is al vanaf 2007 in het bezit van het HKZ certificaat Jeugdzorg. Toch goed om te weten: Dat we in april 2022 een uitgebreide ...

Vertrek Veronique Zeeman, manager Strategie & Zorg

De regio Zuidoost-Brabant is een bekwame wethouder rijker Na 22 jaar met veel inzet voor onze organisatie gewerkt te hebben, heeft Veronique Zeeman, manager Strategie & Zorg, Combinatie Jeugdzorg per 22 ju...

Snelle start hulp!

Als kinderen en gezinnen hulp nodig hebben, is het belangrijk dat deze hulp snel kan starten. Bij Combinatie Jeugdzorg kan dit. Op dit moment hebben wij geen of slechts een korte wachttijd en is het voor al onz...

Eindrapportage Jeugdhulpverlening in de school

Samen praten en vooral samen doen In dit onderzoeksproject van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is in drie onderzoekslijnen onderzocht hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door he...

Gastsprekers gezocht om jongeren bij ID te inspireren

Verzorg jij de volgende gastles voor jongeren bij Intensieve dagbehandeling? Gezocht! Werkgevers of medewerkers die een inspirerende/ motiverende gastles willen geven over hun organisatie aan jongeren (13-18 j...

Samenwerking Savant Zorg met Combinatie Jeugdzorg

‘Op- en afschalen van zorg is nu veel makkelijker’ Savant Zorg en Combinatie Jeugdzorg zijn per januari 2022 een samenwerking aangegaan voor de zorg aan jeugd in de regio Helmond. “Savant Zorg werkt als ondera...

Samenwerking met gezinshuis.com uitgebreid

‘Werken met franchisenemers heeft zeker voordelen’ Twee van onze gezinshuizen gaan binnenkort in gesprek met Gezinshuis.com, omdat ze zich willen aansluiten bij deze franchiseorganisatie. De gezinshuisouders z...

Veel animo voor Pleegjongerenraad

‘Er is behoefte aan verbinding onder pleegjongeren’ Pleegzorgbegeleider Annemarie Geurts was er een beetje beduusd van: wie had gedacht dat de oproep voor nieuwe leden van de Pleegjongerenraad zóveel enthousia...

Vanaf 1 januari 2022 nieuw in ons zorgaanbod: IGT

‘Dankzij IGT kunnen meer kinderen thuis blijven wonen’ Met ingang van januari 2022 start Combinatie Jeugdzorg met een nieuwe, innovatieve behandeling voor kinderen en gezinnen waar al langere tijd meerdere, co...

Jeugdzorg Nederland op werkbezoek in het zuiden

Waardevolle uitwisseling van informatie en ideeën Op uitnodiging van onze bestuurder Gerda Huijbregts brachten directeur Olaf Prinsen en beleidsadviseur Monique Veldhuis van Jeugdzorg Nederland op 12 oktober ...

Open gesprek met raadsleden over verbeterkansen

‘Jeugd niet als last zien, maar als onze toekomst’ Op 18 november 2021 ging Combinatie Jeugdzorg online in gesprek met ruim 40 raads-, fractie- en burgerleden uit verschillende gemeenten in Zuidoost- en Noord...