Maatregelen Combinatie Jeugdzorg i.v.m. coronavirus

Combinatie Jeugdzorg volgt de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen, gebaseerd op de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Voortzetting behandeling ...

Pleegzorginformatieavond 12 maart gaat NIET door

Vanwege het coronavirus gaat de pleegzorginformatieavond op donderdag 12 maart in Eindhoven NIET door. Wij volgen hierin de richtlijnen en adviezen van Rijksoverheid en het RIVM. De eerstvolgende informatiea...

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Continuïteit is een belangrijk thema in de pleegzorg. Het terugdringen van uitval van pleegouders draagt hieraan bij. Het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders ?' geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders ...

Wisseling voorzitter Raad van Toezicht

Nieuwe impulsen voor toezicht op Combinatie Jeugdzorg Nederland kent gelukkig een code voor goed bestuur in de zorg. Dat impliceert dat leden van de Raad van Toezicht maximaal 2 maal 4 jaar benoemd kunnen wor...

Bijeenkomst voor en met gemeenteraadsleden

In gesprek met Combinatie Jeugdzorg Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog gaan over actuele thema’s en dilemma’s uit de jeugdzorg. Dat is de opzet van de bijeenkomsten die Combinatie...

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

Gezinshuizen: een normaal leven in combinatie met behandeling “Hoe mooi is het om een kind binnen te zien komen met een doffe blik in de ogen, wantrouwend en bang en het gedurende de tijd op te zien bloeien, w...

Week van de Pleegzorg 2019

Pleegzorgcarrousel voor gemeenten Van 30 oktober tot en met 6 november was de Week van de Pleegzorg. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Combinatie ...

Pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeugd

Groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor oudere jeugd starten we met een pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeu...

Zeer geslaagde 3e editie van het Pleeggezinnenfestival

‘Tijd tekort, het was geweldig!’ ‘Dit was nog eens een geweldige verwendag voor mijn 15-jarige sportieve pleegpuber!’, ‘De kinderen hebben enorm genoten en waren niet weg te slaan op de piste’ en ‘Leuk om zo a...

Update SpoedvoorJeugd

Laagdrempelig, korte lijnen en persoonlijk contact, dat is ons streven Sinds de start in 2015 hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan binnen SpoedvoorJeugd, zowel op gemeentelijk niveau als in de samens...

Ik wil andere jongeren inspireren ook hulp te zoeken

Van 3 t/m 7 juni was het de landelijke Actieweek #Thuiszitters. Naar aanleiding van ons persbericht wilde Studio040 graag aandacht besteden aan deze week en vroeg ons of wij een jongere hadden die dit heeft mee...

Pannakooi geschonken aan locatie in Veldhoven

Dankzij Bouwcenter Nederland en Stichting van het Kind hebben jongeren op onze locatie in Veldhoven een heuse Pannakooi tot hun beschikking. En daar zijn ze superblij mee! Een geweldige plek om buiten even lekk...