Weekend-/vakantiepleeggezin gezocht voor Jaap

Jaap woont bij zijn vader in Veldhoven. Zijn moeder is plotseling overleden waardoor ze met zijn tweetjes achterbleven. Het gezin heeft een klein netwerk en Jaap is veel op zijn vader aangewezen. Ze hebben ...

Cliënttevredenheidsonderzoek in april 2018

Laat je mening meetellen We vinden het belangrijk om de meningen van jongeren die hulp ontvangen van Combinatie Jeugdzorg en hun ouders of verzorgers op te halen, omdat we hierdoor onze hulp kunnen optimaliser...

Nieuwe kernpartner Widdonck-Talentendonck: PSW Werk

Participatieladder meet in hoeverre een jongere meedoet in de samenleving Maximale ontwikkelkansen in onderwijs, zorg en werk voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Daaraan werken de partners same...