ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Combinatie Jeugdzorg is trots ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid toegezegd te hebben gekregen voor ons project gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Bij dit project, waarin de medewerkers ...

Lichte groei pleegzorg in 2019

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pl...

Green Deal Zorg Helmond-De Peel zorgt voor winnaars

Duurzaamheid structureel onderdeel maken van bedrijfsvoering in de zorg Combinatie Jeugdzorg heeft als focus ‘Elk kind een thuis en toekomst’. Het is steeds belangrijker om hierbij ook oog te hebben voor de hu...

Meekijken vanuit de bril van een pleegouder

Inzet senior pleegouders als onderdeel van Actieonderzoek continuïteit pleegzorg In februari zijn we gestart met de inzet van senior pleegouders. Onze pleeggezinnen worden door pleegzorgprofessionals van Combi...

Start MST team Combinatie Jeugdzorg & de Viersprong

Meer jongeren veilig laten opgroeien in hun eigen gezin Per april 2020 is Combinatie Jeugdzorg gestart met de inzet van Multisysteem therapie (MST) samen met GGZ specialist de Viersprong. MST is een intensieve...

Jaarmagazine en factsheet 2019

Iedereen doet mee! Meedoen, erbij horen, gezien worden, ertoe doen. Daar wordt ieder mens, jong en oud, blij van. Daar groeit ieder mens, jong en oud, ook van. Daar worden we als samenleving sterker van. Ieder...

Meerjarenperspectief Combinatie Jeugdzorg

Met trots presenteren wij onze Koers 20-25 Combinatie Jeugdzorg staat aan de start van een nieuwe meerjarenbeleidsperiode. In ‘Koers 20-25, Elk kind een thuis & toekomst’, beschrijven we de strategische ko...

Coronacrisis – Onze zorg gaat door!

Continuïteit zorgaanbod Combinatie Jeugdzorg De coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Veel zorg gaat uit naar het bestrijden van de verspreiding van het virus en de zorg voor mensen die door de ziekte wo...

Maatregelen Combinatie Jeugdzorg i.v.m. coronavirus

Combinatie Jeugdzorg volgt de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen, gebaseerd op de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Voortzetting behandeling ...

Pleegzorginformatieavond 12 maart gaat NIET door

Vanwege het coronavirus gaat de pleegzorginformatieavond op donderdag 12 maart in Eindhoven NIET door. Wij volgen hierin de richtlijnen en adviezen van Rijksoverheid en het RIVM. De eerstvolgende informatiea...

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Continuïteit is een belangrijk thema in de pleegzorg. Het terugdringen van uitval van pleegouders draagt hieraan bij. Het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders ?' geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders ...

Wisseling voorzitter Raad van Toezicht

Nieuwe impulsen voor toezicht op Combinatie Jeugdzorg Nederland kent gelukkig een code voor goed bestuur in de zorg. Dat impliceert dat leden van de Raad van Toezicht maximaal 2 maal 4 jaar benoemd kunnen wor...

Bijeenkomst voor en met gemeenteraadsleden

In gesprek met Combinatie Jeugdzorg Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog gaan over actuele thema’s en dilemma’s uit de jeugdzorg. Dat is de opzet van de bijeenkomsten die Combinatie...

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

Gezinshuizen: een normaal leven in combinatie met behandeling “Hoe mooi is het om een kind binnen te zien komen met een doffe blik in de ogen, wantrouwend en bang en het gedurende de tijd op te zien bloeien, w...

Week van de Pleegzorg 2019

Pleegzorgcarrousel voor gemeenten Van 30 oktober tot en met 6 november was de Week van de Pleegzorg. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Combinatie ...