Spoedhulp

Soms lopen de problemen thuis zo hoog op dat je als ouder het echt niet meer weet. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die je al kent. Toch kan het v...

Hulp in een pleeggezin

Soms kunnen er thuis zoveel problemen zijn dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. We kijken eerst of het mogelijk is dat je bij familie of kenn...

Op jezelf wonen

Jongeren die bij ons in zorg zijn kunnen hulp krijgen bij de stap naar zelfstandig wonen. Want bij zelfstandig wonen komt best veel kijken: jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, dagritme en d...

Hulp bij Combinatie Jeugdzorg

Soms is het beter dat je even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je een speciale behandeling nodig hebt die niet thuis gegeven kan worden. Als j...

Hulp overdag

Soms heb je extra ondersteuning nodig om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Het lukt je ouders niet om dat helemaal alleen te doen. Combinatie Jeugdzorg kan dan helpen met dagbehandeling. Je woont thuis en gaat...

Hulp thuis

Kinderen opvoeden is voor ouders soms heel moeilijk. Als het niet goed gaat, kunnen er in een gezin grote problemen ontstaan. Misschien is dat bij jullie ook zo en heb je daar thuis of op school veel last van. ...