Welkom bij – over ons

"Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien" Ieder kind heeft recht op het opgroeien in een gezin. Dit is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het i...

Welkom bij Combinatie Jeugdzorg

Hoi <naam>, Hartelijk welkom bij Combinatie Jeugdzorg. Wat fijn dat je onze organisatie komt versterken. Met de informatie op deze website willen we je alvast kennis laten maken met onze organisatie. Daa...

Hulpverlening in tijden van coronacrisis

Kleurcodering en werkwijze Om onze hulpverlening in tijden van coronacrisis zo goed mogelijk in te richten hebben we een werkwijze ontwikkeld waarin met behulp van kleurcodering alle individuele casussen en de...

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Combinatie Jeugdzorg...
article placeholder

POR Nieuws

Zorg voor de pleegouder - oktober 2018 POR Nieuws - mei 2018 Partners in zorg - februari 2018   terug...
article placeholder

Contact met de POR

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Mailadres: por@combinatiejeugdzorg.nl Postadres: Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven Vergaderadres: Nuenensew...

Nieuwe behandelgroep met gecombineerde doelgroepen

Start kleinschalige gezinsgerichte behandelgroep op 1 april Drie jongeren die te maken hebben met dusdanig ernstige gezinsproblemen dat een tijdelijke parttime uithuisplaatsing in een specialistische pedagogi...

Baby Extra

De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kun...

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Onder de grote groep vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minderjarigen die hun ouders en familie achter hebben moeten laten of verloren hebben. Deze jongeren, veelal uit Syr...

Hulp in een gezinshuis

Soms is het beter dat je even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je een speciale behandeling nodig hebt die niet thuis gegeven kan worden. Als je (...