Themabijeenkomsten

Pleegzorg organiseert diverse malen per jaar een themabijeenkomst voor pleegouders. Enkele thema’s behandelen we jaarlijks omdat deze onderwerpen bij elke plaatsing van een pleegkind terugkomen. Daarnaast proberen we steeds aan te sluiten bij de actualiteit en bij de signalen die we van pleegouders en ambulant hulpverleners krijgen. Het doel van een themabijeenkomst is informatie geven door een (gast)spreker en ervaringen uitwisselen.

Aanmelden

Je kunt je voor een themabijeenkomst opgeven bij het secretariaat Pleegzorg:

Voor het overzicht van de komende themabijeenkomsten klik hier.

Overige bijeenkomsten
  • Informatieavonden: Combinatie Jeugdzorg organiseert informatieavonden voor geïnteresseerden in pleegzorg. Wij vragen je om familie, vrienden of kennissen te attenderen op deze avonden, want voor veel kinderen zoeken we nog een pleeggezin. Kijk hier voor de data van de bijeenkomsten.
  • Ondersteuningsmodules tijdens/na eerste plaatsing: de ondersteuningsmodules ‘Hechting en de invloed van hechtingsproblematiek op gedrag’ en ‘Loyaliteit en samenwerken met ouders en instanties’ maken onderdeel uit van ons voorbereidingsprogramma voor pleegouders (VESP training). Als er voor het eerst een pleegkind in je gezin komt, volg je deze modules. Ze zijn gericht op het aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen je eigen pleegzorgsituatie. Elke module bestaat uit drie groepsbijeenkomsten. Pleegouders worden hiervoor rechtstreeks uitgenodigd.
  • Matchingsavonden: tijdens een matchingsavond kunnen wachtende pleegouders op een actieve manier onderzoeken of en hoe ze zich kunnen inzetten voor kinderen op de wachtlijst. Doelen van de matchingsavond zijn:
  • Met elkaar kijken naar anonieme profielen van kinderen op de wachtlijst, in de hoop dat er een geschikt pleeggezin gevonden wordt.
  • Pleegouders weer te ontmoeten en meer te betrekken bij het proces van wachten en matchen.
  • Pleegouders laten ondervinden dat hun gezin niet zomaar kan aansluiten bij de hulpvraag van een kind. Hierdoor begrijpen ze beter waarom nog geen match is gemaakt, ondanks dat er kinderen op de wachtlijst staan. Pleeggezinnen die in aanmerking komen voor de matchingsavond, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
  • Bijeenkomsten voor crisispleegouders: onder het genot van een kopje koffie of thee krijg je de gelegenheid ervaringen en praktische tips uit te wisselen. Crisispleegouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van Team Spoedhulp.