• VoornaamLeeftijd 
    Nieuwe rij toevoegen
    Geef hier de namen op van de (pleeg)kinderen en hun leeftijd die naar de voorstelling komen. Op basis van deze lijst krijg je toegangskaarten toebedeeld. Geef tevens de naam en de leeftijd van de begeleider op. Klik op het + teken om een gezinslid toe te voegen.