Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, klachten of heb je advies nodig over de jeugdhulp die je ontvangt van Combinatie Jeugdzorg, dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via het landelijke Advies- en K...

Jouw belangen en rechten

Jouw belangen en rechten Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. ...
article placeholder

Interessante links

www.pleegzorg.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland.     www.pleegkinderen.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland     www.denvp.nl De NVP is een...

Pleegouderraad

Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van ...

Jouw belangen en rechten

Als pleegouder van Combinatie Jeugdzorg heb je bepaalde rechten en belangen. Via de subpagina’s geven we je daar informatie over. Hoe zit het bijvoorbeeld met het recht op privacy en het recht op inzage in je d...

Jouw belangen en rechten

Als cliënt van Combinatie Jeugdzorg heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. Daarnaast zijn er bij Combinatie Jeugdzorg mensen die opkome...

Jouw belangen en rechten

Als cliënt van Combinatie Jeugdzorg heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. Daarnaast zijn er bij Combinatie Jeugdzorg mensen die opkome...