Factsheet pleegzorg 2015: Groei pleegzorg zet door

Op 14 juni heeft Pleegzorg Nederland het factsheet Pleegzorg 2015 gepubliceerd. In het afgelopen jaar hebben 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruikgemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer da...