Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzo...

Praktische informatie

Waar zijn we te vinden? Combinatie Jeugdzorg biedt zorg en ondersteuning in Brabant en Limburg. We zijn lokaal vooral actief in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Daar bieden we: Hulp Overdag (dagbehand...

Behandelvisie en -methoden

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezin. Dat is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijke kader van ons werk. Uitgangspunt is veilig opgroeien in het eigen gezin of in een p...

Contracten en overeenkomsten

Combinatie Jeugdzorg heeft met een groot aantal gemeenten contracten afgesloten om passende hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen. Aan inwoners uit de regio’s Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant, N...

Kwaliteit en onderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil steeds de beste hulp verlenen aan kinderen, jongeren en ouders. Daarom zijn we voortdurend bezig met het toetsen van de kwaliteit en het verbeteren van ons werk. Zo kunnen we goede hulp...

Baby Extra

De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kun...

Inzet diagnostiek

Tijdens de behandeling binnen een van onze hulpvormen kunnen we als het nodig is diagnostiek inzetten, om gerichter te kunnen behandelen en de behandelduur te verkorten. De onderzoeksvragen voor diagnostiek kun...

Echtscheidingshulpverlening

Scheiden is een ingrijpende beslissing, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook al gaan partners uit elkaar, het ouderschap blijft maar het verandert wel. Scheiden heeft op zowel kinderen als ouders een ...

Spoedhulp

Als problemen thuis zo hoog oplopen dat ouders het echt niet meer weten, kloppen ze vaak als eerste aan bij familie, vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die ze al kennen. Toch kan het voorkom...