Praktische informatie

Waar zijn we te vinden? Combinatie Jeugdzorg biedt zorg en ondersteuning in Brabant en Limburg. We zijn lokaal vooral actief in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Daar bieden we: Hulp Overdag (dagbehand...

Behandelvisie en -methoden

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezin. Dat is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijke kader van ons werk. Uitgangspunt is veilig opgroeien in het eigen gezin of in een p...

Contracten en overeenkomsten

Combinatie Jeugdzorg heeft met een groot aantal gemeenten contracten afgesloten om passende hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen. Aan inwoners uit de regio’s Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant, N...

Kwaliteit en onderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil steeds de beste hulp verlenen aan kinderen, jongeren en ouders. Daarom zijn we voortdurend bezig met het toetsen van de kwaliteit en het verbeteren van ons werk. Zo kunnen we goede hulp...

Baby Extra

De band tussen ouder en kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders zelf problemen hebben, bestaat er een risico dat het vormen van die band in de knel komt. Met hulp van Baby Extra kun...

Inzet diagnostiek

Tijdens de behandeling binnen een van onze hulpvormen kunnen we als het nodig is diagnostiek inzetten, om gerichter te kunnen behandelen en de behandelduur te verkorten. De onderzoeksvragen voor diagnostiek kun...

Echtscheidingshulpverlening

Scheiden is een ingrijpende beslissing, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook al gaan partners uit elkaar, het ouderschap blijft maar het verandert wel. Scheiden heeft op zowel kinderen als ouders een ...

Spoedhulp

Als problemen thuis zo hoog oplopen dat ouders het echt niet meer weten, kloppen ze vaak als eerste aan bij familie, vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die ze al kennen. Toch kan het voorkom...

Pleegzorg

Pleegzorg is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. We spreken over pleegzorg wanneer een kind (tijdelijk) in een ander gezin woont: een pleeggezin. Ouders kunnen gebruikmaken van pleegzorg wann...

Woonbegeleiding

Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Voor sommigen jongeren in zorg bij Combinatie Jeugdzorg een te grote stap om zonder begeleiding te doen. Zelfstandig wonen vraagt namelijk nogal wat: jeze...

Dag- en nachtbehandeling

Soms is het beter dat een kind/jongere even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat er thuis op dat moment niet voldoende veiligheid geboden kan worden....

Dagbehandeling

Wanneer er sprake is van problemen in opvoeden en opgroeien, wanneer een kind of jongeren en zijn gezin extra ondersteuning nodig heeft, kan dagbehandeling in combinatie met ambulante begeleiding thuis worden i...

Specialistisch ambulant

Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk en leidt dat tot grote problemen. Ouders maken zich zorgen en zitten vol vragen. Misschien hebben ze al hulp gezocht maa...
article placeholder

Interessante links

www.pleegzorg.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland.   www.pleegkinderen.nl Informatieve site van Pleegzorg Nederland     De Nederlandse Vereniging voor Pleegg...

Vergoedingen

Als pleegouder kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Pleegvergoeding Een pleegvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in hun huis opnemen. De pleegvergoeding is afha...

Je bent pleegkind

Soms zijn er thuis zoveel problemen dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. Dit kan familie van je zijn of iemand anders die je al kent. Maar he...

Tevredenheidsonderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil graag weten hoe ouders en jongeren denken over de hulp die wij geven. Voldoet het aan je verwachtingen? Heeft het geholpen? Luisteren onze medewerkers goed naar jullie? Exit-vragenlijs...

Wet verbetering positie pleegouders

Op 1 juli 2013 trad de Wet Verbetering positie pleegouders in werking. Met deze wet wordt de positie van pleegouders versterkt. Zo worden medezeggenschap en informatierecht verankerd in de wet en wordt instemmi...

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, klachten of heb je advies nodig over de jeugdhulp die je ontvangt van Combinatie Jeugdzorg, dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via het landelijke Advies- en K...

Klachtenregeling

Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat...

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Combinatie Jeugdzorg...

Pleegouderraad

Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van ...

Jouw belangen en rechten

Als pleegouder van Combinatie Jeugdzorg heb je bepaalde rechten en belangen. Via de subpagina’s geven we je daar informatie over. Hoe zit het bijvoorbeeld met het recht op privacy en het recht op inzage in je d...

Je bent pleegouder

Als pleegouder heb je met veel zaken te maken. Hierover informeren we je graag. Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod: Pleegzorgteams Pleegoudervoogdij Pleegzorgteams De pleegzorgteam...

Kinderen waarvoor we een pleeggezin zoeken

Wij zoeken een pleeggezin! Combinatie Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen die voor langere tijd de zorg voor een kind op zich willen nemen. Het gaat om kinderen in allerlei leeftijdscategorieën. Daarnaast willen we ...

Voorbereiding en screening netwerkpleegzorg

Als een kind voor korte of langere termijn niet meer bij de eigen ouders kan wonen, kan plaatsing van een kind binnen het eigen netwerk een oplossing bieden. Dit heeft zelfs de voorkeur want zo blijven kinderen...

Voorbereiding en screening bestandspleegzorg

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Voor ieder gezinslid betekent dit een ingrijpende verandering. Daarom biedt Combinatie Jeugdzorg aspirant pleegouders een uitgebreid voorbereiding...

Informatieavonden pleegzorg

Maandelijks organiseren we informatieavonden voor mensen die interesse hebben in pleegzorg. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen aan een ervaren pleegouder en aan een pleegzorgbegeleider. Zij vertel...

Informatiepakket aanvragen

Wil je meer weten? Graag sturen wij een uitgebreid informatiepakket over pleegzorg en pleegouderschap bij Combinatie Jeugdzorg. Informatiepakket aanvragen? Klik hier. Daarnaast is het mogelijk om een van on...